ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์
จดหมายข่าว
เว็บบอร์ดชมรม
ผศ.ดร อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรม

ใบสมัครชมรมผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผูู้เยี่ยมชม 
free web page counter

ชมรมผู้สูงอายุ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
E-mail : kkusenior@gmail.com โทร. XXX-XXXXX Fax.XXXXXXXXX