ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์
จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1


จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 2


จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 1


จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 3


จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

ผศ.ดร อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรม

ใบสมัครชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

จำนวนผูู้เยี่ยมชม 
free web page counter

ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
E-mail โทร. 04320238