ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
E-mail โทร. 04320238